کلبه ی عشق بازی


کلبه ی عشق بازی

behzad_sh_a_z_f@yahoo.com

آرشيو خانهجمعه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٤

 

نام شعر :گلچينی از شعر های برادران سهراب سپهري،حافظ، سعدی و کريم پيکاسو

چه خوش گفت سهراب سپهر:

آب را گل نکنيد توی جوب ول نکنيد .....در فرو دست انگار کفتزی می خورد آب .....يا که در بيشه ای دور کرکسی می خورد آب.....يا که در آبادی خری خود می شويد.....مردم بالا دست چه موهايی دارند .....باغهايی با ديوار هايی کوتاه.....برای باغ دزدی.....چيره هايی کوتاه.....جيب هايی پر پول.....اعصاب هايی آرام.....مادم ريحان ميچيند.....لاله های عبّاسی چه صفايی دارند.....همه رنگارنگ و قشنگ.... .

حافظ چه گويد قشنگ :

نفس باد صبا مشک خشان خواهد شد .....عالم پير دگر باره جواد خواهد شد.....ارغوان جام عقيقی به سمند خواهد داد.....بسته ديگر حافظ شاخ می شود جلوی ما سبز ميشود.....(عجب پيام تيبيستی دادم!!!)

گويم چه خوش گفت سعدی برادر حافظ:

بوی مرغ می آيد از طرف مرغ زار.....باز به دماغ رسيد بوی گند چوغلی.....باز هم سعدی گفت:ميازار خری که بار ميکشه.....که مادر زنش تو محله چاقو کشه.....!!!

چه خوش گفت کريم پيکاسوی عزيز:

کرکسی لاشه ی لذيذی ديد.....به منغار گرفت و زود پريد.....بر تيره برقی نشست در راهی.....که از آن می گذشت انگل شيّادی.....انگل پر فريب حيلت کار.....رفت پای درخت و کرد آواز.....بقيه ی داستان رو خودتون بگيريد؟؟؟

قصه ی ما به سر نرسيد کلاغرو ولش کن.

لا لا لا لا ...گل خشخاش...بابات رفته بچينه تر ياک!!!  اين شعر را هم برای سر گرمی شما سروديم.

به نقل از بهزاد و سعيد

  

بهزاد
پيام هاي ديگران ()


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]
? لينکدوني

قاب شيشه اي 2
به زيبايي غروب
دروازه ي شهر آرزوهاي محال
سرگرمي عاشقانه
حرف بي حساب
دخترک فقير عشق
كلبه ي آبي من
ستاره ي بانوي آسمان
شب شكوه
دنياي فاني
ترانه ي ما
بي اعتنا
دارم از تو مينويسم...
حرف بي حساب
هنوز هست!...
مرز پروانگي
اسرار زندگي تو
درد و دل هاي يك دانشجو
تينا-تنها
خسته
زنده به گور
تنها تر از طلوع
زبان وترجمه
...عسل و
...شب نيلو فري
شهر آشوب
رفيق عشق
پرواز تا بي نهايت
بچه پر رو
::.كوچ.::
estatic(ديونه بودن عيب نيست )
روزانه
بوسه اي بر قلب شيشه اي باد
آشيانه ي شعر
.::گل مريم::.
وفادار دل شكسته
تنهايي رو واسه سكوتش دوست دارم
دل خستگي هاي من
براي روز مرگ سياهم را به تن كردم
ديوانه ي خودم

? صورتک ياهو مسنجر
افراد آنلاين: نفر


? امکانات


home-love