کلبه ی عشق بازی


کلبه ی عشق بازی

behzad_sh_a_z_f@yahoo.com

آرشيو خانهشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

خيلی خيلی منو بخشيد كه دير آپ كردم ؛ واقا" متأسفم انشا الله كه بتونم جبران خوبيهاتونو بكنم

دلا تا کــــی همـــی جويــی منــی را

        چه داری دوست ، هرزه دشمنی را

                چرا جويــــی وفـا از بــــی وفايــــی 

                        چه کوبی بيهوده ، سرد آهنـی را

                                اياسـوسن بنـا گوشـی ، که داری

                                        به رشک خويشتن ، هر سوسنی 

يکــی زيــن بـر زن نــا راه بر شـو

        کــه بر آتــش نشــانــی بر زنــی را

                 دل من ، ارزنــی ، عشـق تو کوهــی 

                        چه سـايــی زير کوهــی ، ارزنــی را

                                 ببخــشا ای پســر ، بـر مـــن ببخــشا

                                           مکش در عشق خيره ، چون منی را 

 

بهزاد
پيام هاي ديگران ()


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]
? لينکدوني

قاب شيشه اي 2
به زيبايي غروب
دروازه ي شهر آرزوهاي محال
سرگرمي عاشقانه
حرف بي حساب
دخترک فقير عشق
كلبه ي آبي من
ستاره ي بانوي آسمان
شب شكوه
دنياي فاني
ترانه ي ما
بي اعتنا
دارم از تو مينويسم...
حرف بي حساب
هنوز هست!...
مرز پروانگي
اسرار زندگي تو
درد و دل هاي يك دانشجو
تينا-تنها
خسته
زنده به گور
تنها تر از طلوع
زبان وترجمه
...عسل و
...شب نيلو فري
شهر آشوب
رفيق عشق
پرواز تا بي نهايت
بچه پر رو
::.كوچ.::
estatic(ديونه بودن عيب نيست )
روزانه
بوسه اي بر قلب شيشه اي باد
آشيانه ي شعر
.::گل مريم::.
وفادار دل شكسته
تنهايي رو واسه سكوتش دوست دارم
دل خستگي هاي من
براي روز مرگ سياهم را به تن كردم
ديوانه ي خودم

? صورتک ياهو مسنجر
افراد آنلاين: نفر


? امکانات


home-love