خيلی خيلی منو بخشيد كه دير آپ كردم ؛ واقا" متأسفم انشا الله كه بتونم جبران خوبيهاتونو بكنم

دلا تا کــــی همـــی جويــی منــی را

        چه داری دوست ، هرزه دشمنی را

                چرا جويــــی وفـا از بــــی وفايــــی 

                        چه کوبی بيهوده ، سرد آهنـی را

                                اياسـوسن بنـا گوشـی ، که داری

                                        به رشک خويشتن ، هر سوسنی 

يکــی زيــن بـر زن نــا راه بر شـو

        کــه بر آتــش نشــانــی بر زنــی را

                 دل من ، ارزنــی ، عشـق تو کوهــی 

                        چه سـايــی زير کوهــی ، ارزنــی را

                                 ببخــشا ای پســر ، بـر مـــن ببخــشا

                                           مکش در عشق خيره ، چون منی را 

 

/ 65 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گيسو

منظورت رو نفهميدم راستی می تونم ميلت رو اد کنم

زهرا

سلام...من آپ کردم خوشحال ميشم سر بزنيد...

خسته

سلام ..چطوری؟ ببينم تو چند سالته خدايی برام جالبه بدونم ولی اگه دوست نداشتی نگو ..باي

مريم

سلام. بازم که افتادی تو خط دير آپ کردن.. اخه اين چه مدليه؟

فرهاد

سلام اپ کردم خوشحال ميشم سر بزنی پس چرا اپ نميکنی

فرهاد

سلام اره يکی پاسمو دزديده بود قالبمو عوض کرده بود دوباره قالبو گزاشتم راستشو بخوای روم نشد ديگه بهت بگم موسمو دوباره قلبی کنی اگه ميشه بازم اين کارو برام بکنی ممنون ميشم به ميلت يوسر و پاسمو ميفرستم منتظرم

فرهاد

سلام بازم راستی برام کامنت گزاشتی نوشتی زيبا بود ولی ..... خيلی .... ميشه بگی يعنی چی برام ميل کن باشه کنجکاو شدم بدونم يعنی چی

خسته

من چی عزيز ؟!...نگفتی چند سالته شايد دوست نداشتی بی خيال ..ولی برا جالب بود...